• 0321 – 31 40 44

  Persoonlijke gegevens contactpersoon

  Voor en achternaam

  Telefoonnummer

  Email adres

  Voeg hier uw geldige legitimatiebewijs bij


  Gegevens vereniging

  Statutaire naam

  Statutaire vestigingsplaats

  Adres vereniging

  Kamer van Koophandel nummer

  Omschrijving gewenste wijziging(en)

  Voeg hier een kopie van het volledige afschrift van de huidige (door een notaris getekende) statuten bij. Indien u niet over een getekend afschrift van de statuten beschikt kunt u deze opvragen bij de Kamer van Koophandel, zij brengen hiervoor wel kosten bij u in rekening.

  Voeg hier een getekende kopie van een uittreksel uit de notulen van de algemene ledenvergadering waarin is besloten tot statutenwijziging. In de huidige statuten staat vermeld aan welke voorwaarden de vergadering(en) om tot het besluit tot statutenwijziging te komen dient/dienen te voldoen. Indien deze algemene ledenvergadering(en) nog moet(en) plaatsvinden kunt u de notulen ook nadat het door ons toegezonden concept is besproken naar ons mailen.

  De naam en legitimatie van het bestuurslid/de bestuursleden die de akte van statutenwijziging zal/zullen ondertekenen: