• 0321 – 31 40 44

Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI)

Een SBBI (sociaal belang behartigende instelling) hoeft geen erfbelasting of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen als ze voldoet aan alle door de Belastingdienst gestelde eisen.

Uw organisatie is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft.

De meest actuele informatie omtrent de eisen die gesteld worden aan een SBBI kunt u vinden met behulp van onderstaande link op de website van de Belastingdienst.

Belastingdienst SBBI