• 0321 – 31 40 44

Belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen

Een ANBI (algemeen nut beogende instelling) hoeft geen erfbelasting of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Alleen de instellingen die de Belastingdienst aanmerkt als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Om als ANBI te worden aangemerkt, moet u een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst en moeten de statuten aan bepaalde eisen voldoen, ook als u eerder al gerangschikt bent bij de Belastingdienst.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

De meest actuele informatie omtrent het verkrijgen van en de eisen die gesteld worden aan het worden van een ANBI kunt u met behulp van onderstaande link vinden op de website van de Belastingdienst.

Belastingdienst ANBI