• 0321 – 31 40 44
  1. U vraagt de statutenwijziging hier aan en vult de gevraagde gegevens in. Voeg van iedere betrokken persoon een kopie van het geldige legitimatiebewijs toe. Wij controleren vervolgens wettelijk verplicht een aantal registers, zoals de Basisregistratie Personen (BRP), het faillissementenregister, het curateleregister en doen een verplichte wwft controle.
  2. Zijn alle gegevens in orde en bijlagen ontvangen? Dan nemen wij telefonisch contact met u op voor het doorspreken van uw wensen en sturen wij u per email een bevestiging dat wij de statutenwijziging van uw Vereniging gaan verzorgen. Binnen enkele werkdagen ontvangt u een concept van de akte van statutenwijziging.
  3. U betaalt onze factuur.
  4. Nadat onze factuur is betaald, nemen wij contact met u op om een afspraak voor het ondertekenen van de akte te maken. De afspraak kan meestal binnen 1 of 2 werkdagen van het concept ingepland worden. In de huidige statuten staat beschreven hoeveel bestuursleden de akte van statutenwijziging moeten ondertekenen.
  5. U ontvangt van ons een origineel afschrift van de akte van statutenwijziging en bij een gedeeltelijke wijziging ook een doorlopende tekst van de statuten. Daarnaast mailen wij u een digitaal afschrift van de akte van statutenwijziging, de eventuele doorlopende tekst en een digitaal uittreksel uit de Kamer van Koophandel.
  6. Wij verzorgen de wijziging en deponering van de aangepaste statuten bij de Kamer van Koophandel.
  7. Let op, door de toezending van het aanvraagformulier geeft u ons opdracht de statuten van de Vereniging te wijzigen en geeft u aan akkoord te zijn met de daaraan verbonden kosten. Zodra wij voor u de conceptakte en bijbehorende stukken hebben opgesteld bent u de op de website vermelde kosten aan ons verschuldigd, ook wanneer de akte onverhoopt niet getekend zal worden.

wijzigen