• 0321 – 31 40 44

  Persoonlijke gegevens contactpersoon

  Voor en achternaam

  Telefoonnummer

  Email adres

  Voeg hier uw geldige legitimatiebewijs bij


  Gegevens op te richten Vereniging

  Statutaire naam

  Verkorte naam (indien gewenst)

  Statutaire vestigingsplaats

  Adres vereniging

  Hoofdactiviteit en doel (globaal)


  Moeten de statuten voldoen aan de eisen van een overkoepelende organisatie, zoals een sportbond of de Raad van Beheer (hondenrassen)

  Als u hiervoor ‘ja’ hebt aangegeven: Naam organisatie/bond waarbij de vereniging aangesloten moet worden

  Als u hiervoor ‘ja’ hebt aangegeven: Voeg hier de modelstatuten van de overkoepelende organisatie in Word bij. Wij laten u zo spoedig mogelijk weten of het mogelijk is via StartVereniging met deze statuten een vereniging op te richten


  Wij gaan ervan uit dat:
  • Er gebruik wordt gemaakt van onze model statuten.
  • Het bestuur uit maximaal drie personen bestaat.
  • De vereniging maximaal één bestuur kent en er geen sprake is van een raad van toezicht/advies. De optie voor het instellen van een raad van advies wordt wel in de statuten opgenomen.


  Naam voorzitter en legitimatie voorzitter

  Naam secretaris en legitimatie secretaris

  Naam penningmeester en legitimatie penningmeester